19 aprile 2019-Admitted Boats: A-CAT, WASZP, MOTH

A-CAT International Cup - MOTH GP - WASZP Games - REGATTA IN CAMPIONE DEL GARDA

Our Partners

Regione Lombardia - Partner di Univela Sailing ssdsrl
FIV - Partner di Univela Sailing ssdsrl
CSEN - Partner di Univela Sailing ssdsrl
Pascucci - Partner di Univela Sailing ssdsrl
WSM - Partner di Univela Sailing ssdsrl
AIL - Partner di Univela Sailing ssdsrl
Depasalus - Partner di Univela Sailing ssdsrl
CD Sails - Partner di Univela Sailing ssdsrl